• %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BITCOIN
  458503,221
  % 3,03
 • %

KIDEM TAZMİNATIM NE OLACAK?

KIDEM TAZMİNATIM NE OLACAK?

 

(Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarının kıdem tazminatı başta olmak üzere çalışma hayatıyla ilgili sorularını yanıtladı.)KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI YAZIMIZDA BULABİLİRSİNİZ.

MEVCUT ÇALIŞANLARIN BİRİKMİŞ KIDEM TAZMİNATLARI DEĞİŞİKLİKTEN ETKİLENECEK Mİ?

Kıdem tazminatıyla ilgili haberlerinizi okudum. 18 Şubat 2001 tarihinden beri bir fabrikada çalışmaktayım. 1 Ocak 2022 tarihinde kıdem tazminatı fonuna geçilirse, benim geçmişteki kıdem tazminatı alacaklarım nasıl etkilenecek? Kıdem tazminatımı eski sisteme mi, yeni sisteme göre mi alacağım? (Sabri K.)

Sabri Bey, kıdem tazminatı konusunda iki model üzerinde çalışılıyor. Mevcut sistemde, çalışılan her yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor.

Birinci modelde, çalışılan her yıl için 19 günlük kıdem tazminatının mevcut sistemde olduğu gibi aynen devam etmesi, 11 gün için de işverence her ay brüt ücretin yüzde 3’ü oranında prim yatırılması öngörülüyor.

İkinci modelde ise işverenin brüt ücretin yüzde 4’ü oranında prim yatırması, işçiden ise ücret düzeyine göre değişen oranlarda prim kesilmesi planlanıyor. Brüt asgari ücret düzeyindeki işçilerden yüzde 0.5, 2 asgari ücrete kadar brüt maaşı olanlardan yüzde 1.5, 2 asgari ücret ve üzeri brüt maaşı olan işçilerden ise yüzde 2.5 oranında prim kesilmesi söz konusu.

Devlet ise asgari ücretin yüzde 1’ine kadar destek verecek. Ayrıca damga vergisi, gelir vergisi indirimi, stopaj indirimi yapılacak. Böylece, asgari ücretli bir işçi için kıdem tazminatı fonuna aylık yüzde 6 oranında prim aktarılacak.

Fonda biriken paranın yüzde 25’i 60 yaşında işçiye ödenecek. Kalan tutar ise emekli maaşına ilave edilecek.

60 yaşından önce ise ilk kez konut edinme, evlilik, ağır hastalık veya bir defalığına işten çıkış halinde ödeme yapılacak. Ancak, bu şekilde yapılacak ödeme tutarı tamamlayıcı emeklilik hesabında biriken paranın yüzde 20’sini aşamayacak.

Mevcut çalışanlar açısından birinci model zorunlu, ikinci model ise isteğe bağlı olacak. Mevcut çalışanlar yeni bir işe girdiklerinde, 1 Ocak 2022 tarihinden sonra işe girenlerin ise tamamı yeni sisteme tabi olacaklar.

Birinci model benimsenirse 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan döneme ait kıdem tazminatınızı mevcut sisteme göre alacaksınız. 1 Ocak 2022 tarihinden sonraki döneme ait çalıştığınız her yıl için 19 günlük brüt ücret tutarındaki tazminatınızı işveren işten ayrıldığınız tarihte peşin olarak ödeyecek, kalan 11 güne karşılık gelen tutar ise TES hesabında birikecek. İkinci model uygulandığında ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan kıdem tazminatınızı, işten ayrıldığınız tarihte işveren peşin olarak ödeyecek. Sonraki yıllara ait kıdem tazminatı karşılığı ödenen primler ise TES hesabında birikerek, 60 yaşından sonra emekli aylığı olarak ödenecek.